جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

ECU 3
شماره افزونه
ECU 3
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
25 February 1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
ECU3 root.jpg
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NULL
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 February 1970
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
NULL
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۰۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۹٫۴۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۳۲۱٫۵۲۱٫۶۲۱٫۸۲۱٫۵۲۰٫۹۱۹٫۹۱۹٫۷۱۹٫۹۲۰٫۲۲۰٫۲۲۰٫۸
میانگین دما [°C]۲۵٫۵۲۵٫۷۲۶۲۶٫۲۲۵٫۵۲۴٫۵۲۳٫۸۲۴٫۱۲۴٫۵۲۴٫۵۲۴٫۶۲۵٫۳
بیشینه دما [°C]۲۹٫۷۳۰۳۰٫۵۳۰٫۶۲۹٫۷۲۸٫۲۲۷٫۸۲۸٫۵۲۹٫۱۲۸٫۹۲۹٫۱۲۹٫۷
بارش ماهانه [mm]۴۳۱۴۵۶۴۶۰۳۸۸۱۶۴۵۸۱۶۱۳۱۹۲۴۲۹۱۵۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
بارش سالانه [mm]
۲٬۲۱۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۶۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۳۴۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱٬۳۰۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f39b846b-cec9-446a-a3c5-af764e898300
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد