جزییات افزونه

SLV 2
شماره افزونه
SLV 2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
August 14, 1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
SLV2 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:448c45c8-be49-4d09-9954-1a23dc77e7ff
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد