جزییات افزونه

ICP 13839
شماره افزونه
ICP 13839
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
21 June 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Cajanus
نام علمی
Cajanus cajan (L.) Huth
محصول
Pigeonpea
نام محصول ارائه شده
Pigeonpea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PR 6541
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 February 1985
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-114
شماره جمع‌آوری
PR 6541
موقعیت محل جمع‌آوری
Maxwell
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۰۷۹۹۹۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵۹٫۵۶۹۹۹۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۱۱۹٫۸۲۰٫۵۲۱٫۵۲۲٫۳۲۳۲۲٫۹۲۲٫۸۲۲٫۸۲۲٫۲۲۲٫۱۲۰٫۹
میانگین دما [°C]۲۴٫۵۲۴٫۶۲۵٫۴۲۶٫۱۲۶٫۷۲۷۲۶٫۸۲۷٫۱۲۷۲۶٫۶۲۶٫۲۲۵
بیشینه دما [°C]۲۹۲۹٫۵۳۰٫۴۳۰٫۷۳۱۳۱۳۰٫۷۳۱٫۳۳۱٫۳۳۱٫۱۳۰٫۳۲۹٫۱
بارش ماهانه [mm]۶۷۵۲۳۸۵۰۶۳۱۱۱۱۳۷۱۵۹۱۶۲۱۷۸۱۶۹۹۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۷
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۸۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۷۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۰۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۰۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۱۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:91634c6b-d87c-4344-8039-19defba274b2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد