جزییات افزونه

ICP 13849
شماره افزونه
ICP 13849
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
21 June 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cajanus
نام علمی
Cajanus cajan (L.) Huth
Crop
Pigeonpea
محصول
Pigeonpea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PR 6549-1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
14 February 1985
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-114
شماره جمع‌آوری
PR 6549-1
موقعیت محل جمع‌آوری
Saint Thomas; Saint Thomas
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۱۸۵۲۹۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵۹٫۵۸۱۲۵۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۸۱۸٫۵۱۹٫۱۲۰۲۱۲۱٫۶۲۱٫۵۲۱٫۴۲۱٫۳۲۰٫۸۲۰٫۷۱۹٫۷
میانگین دما [°C]۲۳٫۱۲۳٫۲۲۳٫۹۲۴٫۶۲۵٫۲۲۵٫۵۲۵٫۳۲۵٫۵۲۵٫۵۲۵٫۱۲۴٫۷۲۳٫۷
بیشینه دما [°C]۲۷٫۵۲۷٫۹۲۸٫۸۲۹٫۲۲۹٫۵۲۹٫۴۲۹٫۱۲۹٫۷۲۹٫۷۲۹٫۵۲۸٫۷۲۷٫۷
بارش ماهانه [mm]۸۰۶۰۴۷۶۳۸۲۱۳۳۱۵۷۱۷۲۱۸۶۱۹۱۲۰۱۱۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۴۸۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۰۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۷۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۶۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۵۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e1aa212a-9508-4978-b42e-e530fff45dfb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد