جزییات افزونه

ICG 3
شماره افزونه
ICG 3
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
1 March 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L. subsp. fastigiata;var. fastigiata Waldron
Crop
Groundnut
محصول
Groundnut
نامهای افزونه
شناسه دیگر
RS 4
نام افزونه
RS 4
توضیحات
Lost viability
Historical data
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:54c3875b-efe2-4414-b434-aca9e2dfffe2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ فوریه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد