جزییات افزونه

ICG 3
شماره افزونه
ICG 3
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
March 1, 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
IND822
Rajasthan Agricultural University, Agricultural Research Station, Durgapura, India
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L. subsp. fastigiata Waldron
محصول
Groundnut
نام محصول ارائه شده
Groundnut
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
IND822
شناسه دیگر
RS 4
نام افزونه
RS 4
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:54c3875b-efe2-4414-b434-aca9e2dfffe2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
1 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد