جزییات افزونه

ICG 35
شماره افزونه
ICG 35
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
March 1, 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
IND822
Rajasthan Agricultural University, Agricultural Research Station, Durgapura, India
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L. subsp. fastigiata Waldron
محصول
Groundnut
نام محصول ارائه شده
Groundnut
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
IND822
شناسه دیگر
RS 117
نام افزونه
RS 117
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6f0cc13f-5908-43bc-a190-1c74e0556a39
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
1 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد