جزییات افزونه

69272
شماره افزونه
69272
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
11 April 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Cenchrus
گونه
نام علمی
Cenchrus violaceus (Lam.) Morrone
محصول
Pearl millet
نام محصول ارائه شده
pearlmillet
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
S-87-138
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 October 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
S-87-138
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:00400535-40f4-4358-81fb-be9d93e3e638
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد