جزییات افزونه

SASAHR004
شماره افزونه
SASAHR004
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Secale
گونه
نام علمی
Secale cereale Linnaeus
Crop
Rye
محصول
rye
نامهای افزونه
نام افزونه
Hebridean Rye 04
شماره جمع‌آوری
MS08-27
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21,:Sample received as a mixture with Avena strigosa
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2008
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
MS08-27
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Western Isles North Uist
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۷٫۴۱۹۴۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۴۰۵۵۵۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱٫۴۰٫۸۲٫۲۳٫۹۶٫۸۹٫۸۱۱٫۱۱۰٫۶۸٫۶۶٫۴۳٫۲۲
میانگین دما [°C]۳٫۷۳٫۲۴٫۸۶٫۸۹٫۷۱۲٫۵۱۳٫۵۱۳٫۲۱۱۸٫۷۵٫۶۴٫۳
بیشینه دما [°C]۶۵٫۶۷٫۴۹٫۷۱۲٫۶۱۵٫۳۱۶۱۵٫۸۱۳٫۵۱۱٫۱۸٫۱۶٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۲۷۸۸۹۵۶۷۶۴۷۱۸۴۹۶۱۲۴۱۴۱۱۳۵۱۳۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۵٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۶٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۵٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۹٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۷
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۲۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۰۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۴۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:05030d68-07ba-4366-85ba-8e7c1f3851a6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد