جزییات افزونه

SASABB009
شماره افزونه
SASABB009
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare Linnaeus
Crop
Barley
محصول
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Bere 009
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2003
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Shetland Islands Central Mainland
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶۰٫۱۵۸۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۱۵۵۵۵۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱٫۴۱٫۳۱٫۸۲٫۹۵٫۶۷٫۹۹٫۵۹٫۸۸٫۳۶٫۴۳٫۴۲
میانگین دما [°C]۳٫۴۳٫۳۴۵٫۴۸۱۰٫۳۱۱٫۷۱۲٫۱۱۰٫۴۸٫۳۵٫۴۴٫۱
بیشینه دما [°C]۵٫۵۵٫۳۶٫۳۸۱۰٫۴۱۲٫۸۱۴۱۴٫۴۱۲٫۵۱۰٫۳۷٫۵۶٫۲
بارش ماهانه [mm]۱۲۶۹۸۱۰۳۷۰۵۶۵۹۶۳۷۶۱۱۰۱۲۷۱۳۵۱۳۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۴٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۱٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۴٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۵٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۰
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۱٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۶۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۳۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۴۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۲۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0943ad81-28c7-42fd-a9dc-17d04d90326d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد