جزییات افزونه

ABY-SM2011-Hifi-02
شماره افزونه
ABY-SM2011-Hifi-02
کد موسسه
GBR016
تاریخ اکتساب
October 31, 2013
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa L.
محصول
Oat
نام محصول ارائه شده
common oat
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0ded8de8-2616-483d-8995-7bf61199cec2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
27 October 2016