جزییات افزونه

13943
شماره افزونه
13943
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 January 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus aphaca L.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NONE
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 August 1977
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
NONE
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۲۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1069f498-08c9-4f43-b030-2188133bf7e4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد