جزییات افزونه

360005
شماره افزونه
360005
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
January 25, 2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
125
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 12, 2006
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
125
ارتفاع محل جمع‌آوری
930
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:12466d00-cb65-4c54-bf9f-5dfc3e6f5ae9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد