جزییات افزونه

SASACO008
شماره افزونه
SASACO008
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
1950
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa Linnaeus
محصول
Oat
نام محصول ارائه شده
common oat
نامهای افزونه
نام افزونه
Radnorshire spring
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1950
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
North Wales
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1d56b563-b62f-4a8b-91d7-37cd0c29d633
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد