جزییات افزونه

314477
شماره افزونه
314477
کد موسسه
GBR004
تاریخ اکتساب
3 April 2006
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
YALT 244
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
3 August 2005
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
YALT 244
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2576f250-718d-48a2-8be1-4a9f06d51c2d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد