جزییات افزونه

SASAWH001
شماره افزونه
SASAWH001
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
1950
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum Linnaeus
Crop
Wheat
محصول
wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Red Standard
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21,:OTHERNUMB is Donor identifier
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1950
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2800745e-24cf-4768-8c6a-a8f69df926db
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد