جزییات افزونه

AGG39204SORG
شماره افزونه
AGG39204SORG
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Sorghum
گونه
نام علمی
Sorghum bicolor
محصول
Sorghum
نام محصول ارائه شده
Sorghum
نامهای افزونه
نام افزونه
P987- E157 SB431
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:293f5572-b1f8-4b20-81f2-3bc7442a0495
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
ایجاد شد
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶