جزییات افزونه

25203
شماره افزونه
25203
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
August 1, 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops neglecta REQ. ex BERTOL.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
wheat
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
76/2
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 21, 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
76/2
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2a19c68f-4fe0-43c6-aef6-ab3accdb41d4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد