جزییات افزونه

26093
شماره افزونه
26093
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 August 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
گونه
نام علمی
Lathyrus sphaericus Retz.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
20200211
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
9 May 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
20200211
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2b8f80ae-fd0f-49ba-b1e7-c94e95dcad8a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
ایجاد شد
داده ارائه نشد