جزییات افزونه

SASABB004
شماره افزونه
SASABB004
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare Linnaeus
Crop
Barley
محصول
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Bere 004
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1995
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland North Mainland Caithness
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۸٫۶۳۰۵۵۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳٫۳۶۶۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۰٫۴۱٫۵۲٫۷۴٫۹۷٫۷۹٫۴۸٫۹۷٫۹۵٫۳۳٫۱۱٫۵
میانگین دما [°C]۳٫۱۲٫۹۴٫۶۶٫۱۸٫۴۱۱٫۲۱۲٫۷۱۲٫۳۱۱۸٫۳۵٫۹۴٫۲
بیشینه دما [°C]۵٫۹۵٫۸۷٫۷۹٫۶۱۱٫۹۱۴٫۸۱۶٫۱۱۵٫۷۱۴٫۲۱۱٫۴۸٫۷۶٫۹
بارش ماهانه [mm]۸۳۵۹۶۵۴۷۴۸۵۲۶۱۷۴۷۹۸۴۹۳۸۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۴٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۸٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۴
بارش سالانه [mm]
۸۳۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۹۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۶۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2d2a8883-7948-4860-a4c6-00c0a12dd165
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد