جزییات افزونه

721136
شماره افزونه
721136
کد موسسه
GBR004
تاریخ اکتساب
4 September 2012
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia hybrida L.
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
867173
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 May 1986
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
867173
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۰۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2ee7464a-a3f1-40b4-9017-bb2b9540c45f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵