جزییات افزونه

812906
شماره افزونه
812906
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
December 4, 2014
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos pabularia Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
BLCKg-1153
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 20, 2014
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
BLCKg-1153
ارتفاع محل جمع‌آوری
1914
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:353dd9dc-65f1-469d-b503-7338c2ac1bd9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
25 September 2015