جزییات افزونه

SASABB012
شماره افزونه
SASABB012
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
2004
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare Linnaeus
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Bere 012
شماره جمع‌آوری
CS-02
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2004
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
CS-02
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Western Isles Tiree
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۶٫۵۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶٫۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۷۲٫۵۳٫۱۴٫۳۶٫۷۹٫۲۱۰٫۸۱۰٫۹۹٫۸۷٫۹۴٫۶۳٫۶
میانگین دما [°C]۴٫۹۴٫۸۵٫۷۷٫۲۹٫۷۱۲۱۳٫۳۱۳٫۵۱۲٫۲۱۰٫۱۷۵٫۸
بیشینه دما [°C]۷٫۲۷٫۱۸٫۳۱۰٫۲۱۲٫۸۱۴٫۹۱۵٫۹۱۶٫۱۱۴٫۶۱۲٫۴۹٫۴۸٫۱
بارش ماهانه [mm]۱۳۵۹۰۹۶۶۸۶۲۶۹۸۸۱۰۲۱۳۱۱۴۶۱۳۷۱۳۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۵٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۱٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۹٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۵٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۶۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۱۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۹۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۲۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۲۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:362bfb32-1205-4adc-8146-d46b5c1dc0a1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد