جزییات افزونه

SASASC1718
شماره افزونه
SASASC1718
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
26 January 2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica oleracea Linnaeus
محصول
shetland kale
نامهای افزونه
نام افزونه
5307003
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:23,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Shetland Islands South Mainland
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶۰٫۰۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۲۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱٫۱۰٫۹۱٫۵۲٫۴۵۷٫۴۹۹٫۴۷٫۹۶٫۱۳٫۱۱٫۷
میانگین دما [°C]۳٫۲۲٫۹۳٫۷۴٫۹۷٫۴۹٫۹۱۱٫۳۱۱٫۷۱۰۸٫۱۵٫۲۳٫۸
بیشینه دما [°C]۵٫۳۵۶۷٫۵۹٫۹۱۲٫۵۱۳٫۷۱۴٫۱۱۲٫۲۱۰٫۱۷٫۳۵٫۹
بارش ماهانه [mm]۱۲۸۱۰۰۱۰۵۷۱۵۸۶۱۶۵۷۸۱۱۱۱۲۸۱۳۷۱۴۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۶٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۴٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۱٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۴٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۵٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۹٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۸۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۳۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3b560c28-82a8-44d4-a59c-6a8e55a9d4ae
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد