جزییات افزونه

AGG104WHEA
شماره افزونه
AGG104WHEA
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum subsp. durum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
CHAMALI
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3dbec2f1-6d9c-406d-9467-8ce03e9cd9ec
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
26 October 2016
ایجاد شد
26 October 2016