جزییات افزونه

11190
شماره افزونه
11190
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
25 July 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus cicera L.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
54/3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 September 1978
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
54/3
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:442e3e81-a8a7-4f7e-aa26-3f97f4045a16
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
9 April 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد