جزییات افزونه

69456
شماره افزونه
69456
کد موسسه
GBR004
تاریخ اکتساب
11 April 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cenchrus
گونه
نام علمی
Cenchrus violaceus (Lam.) Morrone
Crop
Pearl millet
محصول
pearlmillet
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
S-87-172
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
29 January 1988
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
S-87-172
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4ad8162d-c35f-47e4-aaa4-ffdf33848cbf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد