جزییات افزونه

653266
شماره افزونه
653266
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
February 7, 2012
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.) Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
10 ArmBI11
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 12, 2011
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
ArmBI11:10
ارتفاع محل جمع‌آوری
1180
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4ae6d4a0-a65f-4bec-b6f9-6ecf70685a42
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 February 2019
ایجاد شد
25 September 2015