جزییات افزونه

653266
شماره افزونه
653266
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
7 February 2012
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.) Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
ArmBI11:10
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 August 2011
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
ArmBI11:10
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۱۸۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4ae6d4a0-a65f-4bec-b6f9-6ecf70685a42
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
25 September 2015