جزییات افزونه

SASABB002
شماره افزونه
SASABB002
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare Linnaeus
Crop
Barley
محصول
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Bere 002
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21,:OTHERNUMB is Donor identifier
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1995
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Orkney Islands
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۹٫۱۴۴۴۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۲٫۹۷۲۲۲۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۰٫۸۰٫۲۱٫۳۲٫۴۴٫۸۷٫۲۹۹۸۵٫۲۳٫۲۱٫۸
میانگین دما [°C]۳٫۳۲٫۹۴٫۱۵٫۶۸۱۰٫۵۱۲٫۱۱۲٫۱۱۰٫۸۸۵٫۸۴٫۳
بیشینه دما [°C]۵٫۹۵٫۶۷۸٫۸۱۱٫۲۱۳٫۸۱۵٫۲۱۵٫۳۱۳٫۷۱۰٫۸۸٫۵۶٫۹
بارش ماهانه [mm]۱۱۰۷۷۸۵۵۸۵۲۵۵۶۱۷۷۹۴۱۰۸۱۱۸۱۱۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۵٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۲٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۵٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۵٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۴٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۱٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۴
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۱۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۴۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۶۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۷۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5691e55e-8724-43e7-ae99-14aae698ab06
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد