جزییات افزونه

25661
شماره افزونه
25661
کد موسسه
GBR004
تاریخ اکتساب
1 December 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lagrezia
گونه
نام علمی
Lagrezia oligomeroides (C.H.Wright) Fosberg
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
730332
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 July 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
730332
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:56d3dbaa-ff28-45e4-8cfa-e2b68a23d648
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد