جزییات افزونه

PHL2723
شماره افزونه
PHL2723
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Crop
Cowpea
محصول
Cowpea
نامهای افزونه
شناسه دیگر
PHL2723 PHL129
شناسه دیگر
OldAcc2060 PHL129
شناسه دیگر
GB12163 PHL129
شماره جمع‌آوری
610
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1991
شماره جمع‌آوری
610
موقعیت محل جمع‌آوری
Pangasinan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۹۲۰۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰٫۴۱۵
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۶۲۰٫۹۲۲٫۲۲۳٫۶۲۴٫۳۲۴٫۲۲۳٫۸۲۳٫۸۲۳٫۶۲۳٫۳۲۲٫۵۲۱٫۵
میانگین دما [°C]۲۵٫۷۲۶٫۲۲۷٫۶۲۹۲۹٫۲۲۸٫۴۲۷٫۷۲۷٫۳۲۷٫۴۲۷٫۶۲۷۲۶٫۲
بیشینه دما [°C]۳۰٫۸۳۱٫۵۳۳٫۱۳۴٫۴۳۴٫۲۳۲٫۷۳۱٫۷۳۰٫۹۳۱٫۳۳۱٫۹۳۱٫۵۳۱
بارش ماهانه [mm]۵۱۲۳۲۸۳۱۸۹۲۸۸۳۲۸۴۳۸۲۹۸۱۴۹۶۵۲۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۰٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۹۱۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۳۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۶۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۶۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5bc343b9-3e22-474c-9aad-d8bf4bc4e4a8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۵ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸