جزییات افزونه

AGG45WHEA
شماره افزونه
AGG45WHEA
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
BENCUBBIN 48
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5ca02f95-05d5-4ff0-ad5b-dfa3cf9d6037
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
26 October 2016
ایجاد شد
26 October 2016