جزییات افزونه

SASASC1358
شماره افزونه
SASASC1358
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
1 August 2006
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica oleracea Linnaeus
محصول
shetland cabbage
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
MSAL-11
نام افزونه
5306016
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:23,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 July 2006
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
MSAL-11
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Shetland Islands South Yell
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶۰٫۴۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۰۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۱۱٫۸۲٫۸۵٫۶۸٫۱۹٫۶۹٫۷۷٫۹۵٫۸۳۱٫۶
میانگین دما [°C]۳۲٫۹۳٫۹۵٫۲۷٫۹۱۰٫۴۱۱٫۷۱۱٫۹۹٫۹۷٫۷۵۳٫۶
بیشینه دما [°C]۵۴٫۹۶٫۱۷٫۷۱۰٫۲۱۲٫۸۱۳٫۹۱۴٫۱۱۱٫۹۹٫۶۷۵٫۷
بارش ماهانه [mm]۱۳۰۹۷۱۰۷۷۱۵۷۵۹۶۳۷۶۱۱۲۱۳۰۱۳۷۱۴۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۶٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۴٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۲٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۴٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۵٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۰
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۱٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۸۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۹۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۶۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5efb71da-34ef-4296-9deb-02cf888e6451
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد