جزییات افزونه

SASASO014
شماره افزونه
SASASO014
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena strigosa Schreb.
نام محصول ارائه شده
Small Oat
نامهای افزونه
نام افزونه
Small Oat 014
شماره جمع‌آوری
MS08-08
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21,:OTHERNUMB is Donor identifier
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
MS08-08
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Western Isles Tiree
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۶٫۵۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶٫۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۷۲٫۵۳٫۱۴٫۳۶٫۷۹٫۲۱۰٫۸۱۰٫۹۹٫۸۷٫۹۴٫۶۳٫۶
میانگین دما [°C]۴٫۹۴٫۸۵٫۷۷٫۲۹٫۷۱۲۱۳٫۳۱۳٫۵۱۲٫۲۱۰٫۱۷۵٫۸
بیشینه دما [°C]۷٫۲۷٫۱۸٫۳۱۰٫۲۱۲٫۸۱۴٫۹۱۵٫۹۱۶٫۱۱۴٫۶۱۲٫۴۹٫۴۸٫۱
بارش ماهانه [mm]۱۳۵۹۰۹۶۶۸۶۲۶۹۸۸۱۰۲۱۳۱۱۴۶۱۳۷۱۳۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۵٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۱٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۹٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۵٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۶۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۱۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۹۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۲۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۲۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:76709746-2cf6-4145-82ca-1374c3c78fd5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد