جزییات افزونه

AGG67693SORG
شماره افزونه
AGG67693SORG
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Sorghum
گونه
نام علمی
Sorghum bicolor
Crop
Sorghum
محصول
Sorghum
نامهای افزونه
نام افزونه
P 138
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7c9abe66-683b-4ca8-8e62-e2dac3edbdb0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
ایجاد شد
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶