جزییات افزونه

AGG67693SORG
شماره افزونه
AGG67693SORG
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Sorghum
گونه
نام علمی
Sorghum bicolor
محصول
Sorghum
نام محصول ارائه شده
Sorghum
نامهای افزونه
نام افزونه
P 138
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7c9abe66-683b-4ca8-8e62-e2dac3edbdb0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
26 October 2016
ایجاد شد
26 October 2016