جزییات افزونه

AGG9WHEA
شماره افزونه
AGG9WHEA
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
ALPHA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:839bb8fd-82ac-492a-8daa-89825020269e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
26 October 2016
ایجاد شد
26 October 2016