جزییات افزونه

6747
شماره افزونه
6747
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
October 3, 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
گونه
نام علمی
Lathyrus japonicus Willd. var. maritimus (L.) Kartesz & Gandhi
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 3, 1978
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
3
ارتفاع محل جمع‌آوری
1
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8db716fe-9877-47a0-baed-e6f7e0fe1300
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد