جزییات افزونه

6747
شماره افزونه
6747
کد موسسه
GBR004
تاریخ اکتساب
3 October 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lathyrus
گونه
نام علمی
Lathyrus japonicus Willd. var. maritimus (L.) Kartesz & Gandhi
Crop
Grasspea
محصول
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
3 October 1978
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
3
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8db716fe-9877-47a0-baed-e6f7e0fe1300
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد