جزییات افزونه

69939
شماره افزونه
69939
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
18 March 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Cenchrus
گونه
نام علمی
Cenchrus violaceus (Lam.) Morrone
محصول
Pearl millet
نام محصول ارائه شده
pearlmillet
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
S-85-032
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 October 1985
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
S-85-032
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:90f0d26f-f8cf-472c-a7b2-8e4715f90f5e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد