جزییات افزونه

69375
شماره افزونه
69375
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
11 April 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Cenchrus
گونه
نام علمی
Cenchrus violaceus (Lam.) Morrone
محصول
Pearl millet
نام محصول ارائه شده
pearlmillet
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
S-87-149
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 November 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
S-87-149
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:91ebcaac-fb75-4bf0-94d0-f8dd87772b1e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد