جزییات افزونه

PHL32751
شماره افزونه
PHL32751
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 March 1977
شماره جمع‌آوری
HBA-77-0055
موقعیت محل جمع‌آوری
Quezon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۱۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۸۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۵
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:935e6806-72b5-45ef-aacb-c23675475bd3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸