جزییات افزونه

AGG312WHEA
شماره افزونه
AGG312WHEA
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum subsp. durum
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
HAMARI GARLIESH
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:94310bab-ddf3-4e7f-a48e-585b422b664d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
ایجاد شد
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶