جزییات افزونه

PHL690
شماره افزونه
PHL690
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
October 1989
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
International Institute of Rural Reconstruction
شماره افزونه اهداکننده
00-495
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
محصول
Cowpea
نام محصول ارائه شده
Cowpea
نامهای افزونه
شناسه دیگر
PHL690 PHL129
شناسه دیگر
OldAcc1980 PHL129
شناسه دیگر
GB12083 PHL129
شماره افزونه اهداکننده
00-495
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Cavite
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۲۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰٫۸۷
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۹۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۳۲۱٫۲۲۲٫۱۲۳٫۴۲۳٫۹۲۳٫۶۲۳٫۱۲۳٫۳۲۳٫۲۲۳۲۲٫۵۲۱٫۹
میانگین دما [°C]۲۵٫۳۲۵٫۷۲۶٫۹۲۸٫۳۲۸٫۳۲۷٫۴۲۶٫۶۲۶٫۵۲۶٫۵۲۶٫۷۲۶٫۲۲۵٫۵
بیشینه دما [°C]۲۹٫۴۳۰٫۳۳۱٫۸۳۳٫۲۳۲٫۸۳۱٫۲۳۰٫۱۲۹٫۷۳۰۳۰٫۴۳۰۲۹٫۲
بارش ماهانه [mm]۲۰۹۱۲۲۴۱۴۴۲۶۶۴۱۱۴۴۱۳۳۴۱۹۰۱۳۹۷۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۲٬۰۶۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۴۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۱۸۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۳۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:98da416c-c822-4bd4-be57-4d6be6d6bedd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
15 October 2018
ایجاد شد
10 October 2018