جزییات افزونه

AGG72438SORG
شماره افزونه
AGG72438SORG
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Sorghum
گونه
نام علمی
Sorghum bicolor
Crop
Sorghum
محصول
Sorghum
نامهای افزونه
نام افزونه
IS 12666C
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9f9c6874-9c3d-4d72-a84a-635537514418
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
ایجاد شد
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶