جزییات افزونه

PHL2722
شماره افزونه
PHL2722
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Crop
Cowpea
محصول
Cowpea
نامهای افزونه
شناسه دیگر
PHL2722 PHL129
شناسه دیگر
OldAcc2072 PHL129
شناسه دیگر
GB12175 PHL129
شماره جمع‌آوری
1991-548
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1991
شماره جمع‌آوری
1991-548
موقعیت محل جمع‌آوری
South Cotabato
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶٫۱۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۵٫۱۷
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۳۲۱٫۴۲۱٫۶۲۲٫۳۲۲٫۵۲۲٫۳۲۱٫۹۲۲۲۲٫۱۲۲٫۲۲۱٫۹۲۱٫۷
میانگین دما [°C]۲۶٫۷۲۶٫۹۲۷٫۳۲۷٫۸۲۷٫۳۲۶٫۸۲۶٫۴۲۶٫۵۲۶٫۷۲۶٫۹۲۷۲۶٫۸
بیشینه دما [°C]۳۲٫۱۳۲٫۴۳۳۳۳٫۳۳۲٫۲۳۱٫۳۳۰٫۹۳۱۳۱٫۴۳۱٫۸۳۲٫۱۳۲
بارش ماهانه [mm]۷۰۷۰۴۹۵۹۱۱۲۱۲۲۱۱۵۹۸۸۸۱۱۷۱۰۲۸۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۹۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۴۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۰۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a5841f0e-de3f-4f15-9a63-b22bc22d15fe
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۵ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸