جزییات افزونه

722111
شماره افزونه
722111
کد موسسه
GBR004
تاریخ اکتساب
4 September 2012
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia hybrida L.
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
867822
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
3 May 1986
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
867822
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۶۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a5f1a127-af02-42c3-9093-295f406e943f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵