جزییات افزونه

PHL32727
شماره افزونه
PHL32727
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Light green long pods
red seeds
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 May 1977
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
HBA-77-0016
موقعیت محل جمع‌آوری
Romblon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۵۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۲٫۲۸
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۷۲۲٫۷۲۳٫۳۲۴٫۳۲۴٫۷۲۴٫۳۲۳٫۹۲۴۲۳٫۸۲۳٫۷۲۳٫۷۲۳٫۴
میانگین دما [°C]۲۵٫۵۲۵٫۸۲۶٫۶۲۷٫۹۲۸٫۵۲۸۲۷٫۳۲۷٫۳۲۷٫۳۲۷٫۱۲۶٫۷۲۶
بیشینه دما [°C]۲۸٫۳۲۹۳۰۳۱٫۵۳۲٫۳۳۱٫۷۳۰٫۸۳۰٫۶۳۰٫۸۳۰٫۵۲۹٫۷۲۸٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۱۳۴۴۵۶۶۶۱۴۶۲۱۴۲۸۷۲۶۷۲۴۴۳۳۲۲۵۴۲۰۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
بارش سالانه [mm]
۲٬۲۳۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۳۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۸۴۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۶۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۲۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۶۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a63eb47a-eaec-44f5-b686-804c01b820f4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸