جزییات افزونه

PHL32824
شماره افزونه
PHL32824
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Aklan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۲٫۳۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۳٫۴۲۳٫۴۲۳٫۹۲۴٫۹۲۵٫۱۲۴٫۴۲۴۲۴٫۱۲۳٫۹۲۴۲۴٫۲۲۴
میانگین دما [°C]۲۶٫۲۲۶٫۵۲۷٫۲۲۸٫۵۲۸٫۹۲۸٫۳۲۷٫۷۲۷٫۷۲۷٫۶۲۷٫۵۲۷٫۴۲۶٫۷
بیشینه دما [°C]۲۹٫۱۲۹٫۶۳۰٫۶۳۲٫۱۳۲٫۸۳۲٫۲۳۱٫۵۳۱٫۳۳۱٫۴۳۱٫۱۳۰٫۶۲۹٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۹۸۱۰۵۸۲۸۷۲۰۹۲۲۹۳۴۲۲۵۹۲۷۳۴۲۵۴۳۱۲۸۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۳٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۴
بارش سالانه [mm]
۲٬۹۲۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۳۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۸۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۱۳۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۷۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۲۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۸۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a78b53d5-88d8-4189-a37e-4c89c74628f4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸