جزییات افزونه

PHL703
شماره افزونه
PHL703
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
October 1989
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
International Institute of Rural Reconstruction
شماره افزونه اهداکننده
00-463
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Crop
Cowpea
محصول
Cowpea
نامهای افزونه
شناسه دیگر
PHL703 PHL129
شناسه دیگر
OldAcc1992 PHL129
شناسه دیگر
GB12095 PHL129
شماره افزونه اهداکننده
00-463
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Quirino
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۳۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۸۱۶۷
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۲۹۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۴۱۷٫۶۱۸٫۵۱۹٫۸۲۰٫۷۲۰٫۹۲۰٫۶۲۰٫۶۲۰٫۵۲۰٫۱۱۹٫۳۱۸٫۵
میانگین دما [°C]۲۱٫۶۲۲٫۳۲۳٫۵۲۴٫۹۲۵٫۷۲۵٫۷۲۵٫۱۲۵۲۴٫۸۲۴٫۳۲۳٫۲۲۲٫۴
بیشینه دما [°C]۲۵٫۹۲۷۲۸٫۵۳۰۳۰٫۹۳۰٫۶۲۹٫۷۲۹٫۳۲۹٫۲۲۸٫۵۲۷٫۲۲۶٫۳
بارش ماهانه [mm]۱۴۹۱۰۴۱۴۰۱۴۶۲۱۶۱۸۲۲۳۷۲۲۹۲۷۳۳۴۷۴۶۷۳۰۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۷٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۲٫۱
بارش سالانه [mm]
۲٬۷۹۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۶۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۰۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۱۲۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۹۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۳۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۶۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b4d86fd0-aae6-4fdc-beaa-8a99faa60b79
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
15 říjen 2018
ایجاد شد
10 říjen 2018