جزییات افزونه

TARS 1202
شماره افزونه
TARS 1202
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
May 1920
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Garcinia
گونه
نام علمی
Garcinia mangostana L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Mangosteen
شناسه دیگر
TARS 1202 USA126
شناسه دیگر
Mangosteen
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6f3d69b-66ab-4d2e-bca9-5429265cab80
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد