جزییات افزونه

827625
شماره افزونه
827625
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
October 31, 2014
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos pabularia Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
69
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 25, 2013
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
69
ارتفاع محل جمع‌آوری
1894
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bbaaa4b4-b220-4e1b-9eba-3756092a243d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
25 September 2015