جزییات افزونه

827625
شماره افزونه
827625
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
31 October 2014
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos pabularia Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
69
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 September 2013
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
69
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۸۹۴
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bbaaa4b4-b220-4e1b-9eba-3756092a243d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
9 April 2020
ایجاد شد
25 September 2015