جزییات افزونه

291437
شماره افزونه
291437
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 December 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos pabularia Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
EPAK 6
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 August 1995
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
EPAK 6
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲٬۹۰۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c0827405-bd4b-4cc4-97bd-d89e5f49cd9f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
9 April 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد