جزییات افزونه

291437
شماره افزونه
291437
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
December 1, 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos pabularia Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
EPAK 6
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 22, 1995
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
EPAK 6
ارتفاع محل جمع‌آوری
2900
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c0827405-bd4b-4cc4-97bd-d89e5f49cd9f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد